taula-joier
L

a joia és una de les formes d’ art més properes al cos; manté amb ell una relació física, funcional i, alhora, és una peça susceptible de vehicular una emoció, expressar una idea, suggerir una història o, fins i tot, despertar un record.

La joieria contemporània respòn a una concepció de la joia i del propi ofici de joier des del vessant més artístic i creatiu. A Capdevila, cada joia és una peça única, sense igual; fins i tot en el cas d’ aquelles que formen part del que anomenem “petites sèries”, ja que cada peça ha estat elaborada de forma individual, amb les nostres pròpies mans, en un procés d’ elaboració en el que la creativitat és determinant.

Des de la intuició o la idea original fins a la materialització d’ una peça es produeix un interval que anomenem el procés creatiu de la joia; la recerca de l’equilibri entre estètica i funcionalitat, valors plàstics i portabilitat.

La idea original sorgeix i agafa forma a través del dibuix.

El dibuix és el primer pas; el gest expressiu fixat sobre el paper. Dibuixar és descubrir, planificar, organitzar, ordenar i relacionar una idea prèvia, pròpia o aliena, conjugant habilitat tècnica, destresa i imaginació. Un exercici tant lliure i intuitiu com exigent i precís.

Durant el procés creatiu, el joier desplega un diàleg, moltes vegades inconscient, amb els materials que manipula. Hi ha un coneixement dels materials adquirit a través de l’ experiència que propicia una relació profunda entre l’ home i la matèria. Tal com diu la professora i teòrica Karen Michelle Barad «(…) la matèria sent, conversa, pateix, desitja, anhela i recorda.» El joier no és aliè a aquest pàlpit latent dels materials; sap escoltar el que diu i demana la peça i hi intervé en conseqüència amb unes tècniques i procediments que també participen en aquest intercanvi.

Fruit d’ aquest treball -conversa constant i permanent- sorgeixen qüestions sobre la pròpia naturalesa dels materials, la funcionalitat de la peça, els límits de la creació i fins a quin punt cal seguir deixant volar la imaginació.